Toppbilde på kommunens nettside med kontaktopplysninger. Surf på nettsiden via telefon 32 16 11 02, Vanlig telefon 32 16 11 00, epost postmottak@hole.kommune.no, adresse Viksveien 30, 3530 Røyse, telefaks 32 15 90 03 Hole kommune
Les denne artikkelen

Moe Gård

Akvarell av Mo gårdAkvarell av Britt Rasch 97 - laget for Holes internettsider

Det er ikke vanskelig å forstå at presten Jørgen Moe, født på den flotte Mo gård i Hole 1813, ble inspirert til å samle eventyr. Hole bærer i seg en utrolig spennende historie, og har en natur som gir inspirasjon for kropp og sjel.
Ta bare den følelsen du selv får etter å ha lagt Oslos mas og jag bak deg og kjempet deg opp Sollihøgda. Utsikten fra kanten av Krokskogen gjør at noen og enhver kjenner seg som Askeladden skuende mot Soria Moria i det fjerne.
Har du selv lyst til å besøke Jørgen Moes gamle gård, er du hjertelig velkommen. Her finner du også i dag et spennende og levende gårdsmiljø med bygninger som er opp til 500 år gamle.
Alle som kontakter gården på forhånd, er velkommen til å bli med på et spennende opphold som passer både store og små.
Og vi røper nok ikke for mye om vi forteller at eventyr står sentralt på Mo gård også i dag.

Tlf 32160143